Ultrazvukový odpuzovač – plašič vtákou – holubov PROF22k-kod

€268.00 s DPH
€223.33 bez DPH

Profesionálny odpudzovač holubov pre výrobne haly alebo povaly o rozlohe viac ako 200/2m. Náš systém vie odplašiť aj vtáctvo z parkov bez použitia chemických jedov, či ich úhynu. Účinná ochrana pred mnohými druhmi vtákov ako sú holuby, lastovičky, vrabce.   2x repro

Vysiela ultrazvukové vlny prelaďovaných kmitočtov, ktoré ľudia nepočujú, ale vtáky ich vnímajú ako veľmi nepríjemné vhodný na použitie v priestoroch úplne alebo aspoň čiastočne uzavretých (napr. výrobné haly, obchodné domy, letiskové plochy, hangáre, štadióny, železničné stanice, tunely, obilné silá apod.)

Spôsoby vyžarovanie ultrazvuku pevný kmitočet / prelaďovanie kmitočtu, prepínanie smeru vyžarovania ultrazvuku, režim tzv "priebeh", pri ktorom sa postupne cyklicky prepínajú jednotlivé reproduktory a tým dochádza k zmene vyžarovanie ultrazvuku; ak sú reproduktory vhodne nasmerované (viď. návod na použitie), môže dochádzať k akémusi "rotovanie" zvuku, čo je pre vtáky veľmi nepríjemné.

Chránený priestor v okruhu do cca 14 m (účinná plocha max. cca 600m ²) napájanie 230VAC / 20W

teplotný rozsah: -20 ° C až +50 ° C

rozmery vysielacej jednotky: 233 mm (š) x 182mm (v) x 93mm (h)

rozmery reproduktorové skrinky: 114 mm (š) x 114 mm (v) x 95 mm (h)

hmotnosť vysielacej jednotky: 1,20 kg, hmotnosť reproduktorovej skrinky: 0,27 kg

relatívne nízka obstarávacia cena, široká oblasť využitia, vysoká účinnosť, veľká životnosť, rýchly servis, ekologické zariadenia


Verzia 2 reproduktorová. 
( pripravená na pripojenie ďalších 2ks reproduktorov do budúcnosti. )
Pre zapojenie je nutné použiť 2 linkový obyčajný kábel pre pripojenie reproduktorov.
Pred prvým používaním je preto nutné zapojiť ľubovoľné káble do dĺžky 20m na každý reproduktor a zapojiť sieťový adaptér. Dané zapojenie zvládne každý laik, kabeláž sa pripája na skratkovacie svorkovnice. V ponuke máme aj zapojenú 4 reproduktorovú verziu kód: 803.

Vo všetkých výrobniach a skladoch potravín  obilné silá, mlyny pekárne, sklady zeleniny a ovocia, supermarkety a pod.  - Ochrana tovaru pred znehodnocovaním vtákmi

V sadoch a vinohradoch  ochrana Vašej úrody pred škorcov

V mestách  ochrana historických budov, verejných priestranstve, sôch a iných významných pamiatok pred poškodzovaním

Na stavbách  napríklad k ochrane materiálov použitých pri zatepľovaní domov

Na štadiónoch  a rôznych iných športoviskách

Ďalšie využitie:

na letiskách - odháňa nežiaduce vtáky z letiskových plôch a hangárov

na staniciach v tuneloch, prístavoch a pod.

Príklady inštalácie Vysielacie jednotka, ani žiadny reproduktor nesmie prísť do priameho styku s vodou.  Keď budeme používať plašič na otvorených priestoroch (v sadoch na vinohradoch letiskách a pod.) Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú ochranu všetkých reproduktorov a vysielacej jednotky proti dažďu alebo snehu.  Toho dosiahneme buď strieškou alebo pomocným vonkajším obalom, Prípadná strieška ani obal však nesmie zatieniť žiadny z reproduktorov a obmedziť tak alebo dokonca zabrániť vyžarovanie ultrazvuku do ochraňovaného priestoru.

Základná zostava plašiča

Ochrana zateplených domov proti vtáctvu

1.  Úvod

Táto otázka ma trápila donedávna peknú riadku rokov.  až na jeseň roku 2004 sme ju museli reálne vyriešiť.

Pri dokončovaní vykonávaní zateplenie štítov, kedy sme demontovali lešenie, upravovali okolitý terén a upravovali sokel objektu, nám v krátkom časovom úseku (3 dni) vtáky vyklovali pri atike štítu niekoľko dierok do už hotového zateplenia.  Dielo pred odovzdaním bez chýb a nedorobkov a zrazu katastrofa = diery v zateplenia.

Začali sme intenzívne hľadať riešenia, ako zabrániť vtákom ničiť naše dielo.  Opraviť vyklované diery nebol až tak veľký problém - vysokozdvižné plošiny + dvaja šikovní murári, a zatepľovací systém je opäť "ako nový".  Ale čo ďalej?  Skúmali sme niekoľko variantov ochrany fasády pred vtákmi - optické plašiče, mechanické chrániče, elektrostatické ochranné pole, a v neposlednom rade fyzická likvidácia vtákov.  A pretože sme mierumilovní ľudia, "milujúci" všetko živé, nenechali nás tieto varianty ochrany zateplených domov spať.  pretože sa nám zdali stále nedokonalé.

Až obrovská náhoda nás spojila s firmou Alibaba.sk ktorá je na svojom mieste v oblasti elektronických prístrojov a súčastí. Pozreli miesto útokov vtákov a "dali hlavy dohromady".  Výsledkom nášho spoločného úsilia, odborných skúseností a poznatkov bol návrh nového výrobku - prístroja = "Ultrazvukový ODHÁNÁČ VTÁKOV - Odpoveď '. Ktorý spĺňal optimálne naše požiadavky na ochranu majetku - diela a zároveň šetrné zamedzenie prístupu vtákov k zateplené fasáde.

2.  Negatívne pôsobenie vtákov

Každý z nás sa určite neraz stretol s negatívnymi následkami "pôsobením" vtákov a podobného rastlinstva:

trus vtákov nám hyzdia pamiatky, sochy a iné fasády, stavby a objekty

dokonca trus (klzkej) pod nohami môže spôsobiť úrazy pri chôdzi a komunikácii

vtáky osobne, aj trusom roznáša veľké množstvo chorôb a chorôb

fyzické škody - spôsobenej vtáky napr. porasty, kvety, rôzne stroje a el.  vedenia, letisko, autá, potraviny, zásielky, a iné škody

Žiadne dva prípady, vyvolané zamorením či poškodením vtákmi, nie sú úplne rovnaké.  Analýzou každého prípadu a vypracovanie projektu na jeho riešenie a odstránenie začína podrobným výskumom súvisiacich okolností.  Úspech závisí od optimálneho načasovania, organizáciu a spôsoboch riešenia.

V princípe je najdôležitejšie zhromaždiť informácie a vykonať činy, vzťahujúce sa k problémom spôsobeným nežiaducimi vtákmi:

zoznámenie sa s druhmi obťažujúcich vtákov a ich zvyky

dôkladná prehliadka príslušného poškodeného miesta, lákadlá pre vtáky

odstránenie všetkých predmetov lákajúcich vtáky - potraviny, apod.

premiestniť prípadná hniezda vtákov a vtáčatá

udržiavať a čistiť príslušné okolie, meniť neustále vtákom podmienky

inštalácia odhánače, dôležité umiestnenie, načasovanie apod.

plašič vtákov riešiť a vykonávať vždy komplexne

zvážiť možnosti striedania umiestnenia prístroja - premiestňovanie

nezabudnúť na dodržiavanie všeobecných práv a udržiavanie životného prostredia

3.  Bezpečnosť pri prevádzke

a) z hľadiska ochrany sluchu:

Hoci prístrojom vyžarovaný ultrazvuk je mimo rozsah ľudským uchom počuteľných frekvencií, je jeho intenzita (120dB) nebezpečná, ak by zasiahla ľudské ucho (treba i náhodne) priamo vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m. Je potrebné prístroj umiestňovať min.  5 m nad zemou a miestami prístupným ľuďom

b) z hľadiska možného úrazu el.  prúdom:

Daný plašič nesmie v žiadnom prípade namontovaný tak.  aby na neho mohla akýmkoľvek spôsobom dopadnúť voda z akéhokoľvek zdroja.  takisto musí byť vylúčená možnosť kondenzácie vlhkosti za vzduchu.

4.  Záver

Myslíme si.  že sme spoločne s firmou alibaba.sk našli optimálny spôsob ako ochrániť naše diela a prostredia pred vtákmi, a pritom sa správať ľudsky, s láskou k prírode a zvieratám.  Na dosiahnutie najlepších výsledkov je vo všetkých prípadoch treba pristupovať k riešeniu ochrany fasád a zateplených domov pred vtákmi individuálne, alebo nás rovno kontaktujte.

Základné technické parametre:

napájanie: 230VAC / 50Hz s príkonom cca 20W

krytie: hlavnú jednotku aj všetky reproduktory je nutné chrániť pred priamym stykom s vodou.  Izoláciu možno vykonať tak, že každý z komponentov vsunieme buďto do krabice alebo iného vodoizolačního obalu, alebo ho umiestnime pod vhodnú striešku (pozor na bočný dážď!) Nesmie však dôjsť k zatieneniu žiadneho z reproduktorov (znížila by sa efektívnosť)

  • teplotný rozsah: -20 ° C - +50 ° C

  • dosah: 15 m (600m 2)

  • rozmery: hlavná jednotka: 233 mm (š) × 182 mm (v) × 130 mm (h)

  • reproduktor: 114 mm (š) × 114 mm (v) × 95 mm (h)

  • hmotnosť: hlavni jednotka: 2 kg

  • reproduktor: 0,27 kg

Vlastnosti plašiča a možnosti nastavenia:

Plašič je konštruovaný tak, aby pomocou ultrazvuku odháňal nežiaduce vtáki z chráneného priestoru; pritom (podľa návodu musia byť pri montáži splnené všetky bezpečnostné a hygienické kritériá na ochranu sluchu).  Vzhľadom k tomu, že každá aplikácia vyžaduje vyžarovanie iných rušivých signálov, máme možnosť nastavovať prístroj do rôznych režimov prevádzky:

Plašič vie vyžarovať ultrazvuk buďto o rovnakom kmitočte alebo tento ultrazvuk vie automaticky prelaďovať v istom pásme.  Zapnutie / vypnutie prelaďovanie ovl. prvkom 1. 

Iným ovládacím prvkom (ovl prvok 3) nastavujeme, ktorý z pripojených reproduktorov bude vyžarovať.  Tu máme niekoľko možností:

1.            všetky pripojené reproduktory trvalo vyžarujú

2.            vyžaruje iba reproduktor 1 a 2;

3.            vyžaruje iba reproduktor 3 a 4;

4.            vyžaruje iba reproduktor 1 a 3;

5.            vyžaruje iba reproduktor 2 a 4;

6.            tzv "priebeh", pri ktorom sa postupne cyklicky prepínajú jednotlivé reproduktory a tým dochádza k zmene smeru vyžarovania ultrazvuku.  Rýchlosť prepínania možno plynulo meniť ovl. prvkom 2.

Kód tovaru: 725-plas-holub-2x-repro


Pridať do košíka:

  • Kód: 725
  • Prepravná váha: 3kg
  • 92 Balení na skladeSúčasné hodnotenie: 1

Tento produkt bol pridaný dňa Piatok 30. júl 2010.